Maisonneuve - cisternySpolečnost MAISONNEUVE & Cie S.A. byla založena v březnu 1939 panem Camille MAISONNEUVE. Počáteční aktivitou byla výroba konví na mléko z pocínované oceli. O několik měsíců později vyhlášení druhé světové války a mobilizace znamenaly ukončení těchto aktivit v samotném počátku. Výroba byla obnovena v roce 1944 po osvobození a demobilizaci panem Camille MAISONNEUVE, který po celou dobu války pracoval ve sboru pařížských hasičů. Zásobování ocelí bylo velmi omezené a odpovídalo přídělům podle spotřeby před zahájením války, což znamenalo, že bylo velmi obtížné zajišťovat potřebné množství pro výrobu. Tento nedostatek velmi rychle přinesl využívání hliníku pro výrobu mlékárenských konví. Potíže s nedostatkem oceli tedy paradoxně přinesly i výrazný technologický pokrok...

více info
Copyright © 2009 MaisonneuveCZ. Všechna práva vyhrazena.